Спеціальний аудит

Спеціальний аудит? Кожен керівник намагаєть???? зробити бізне??-проце??и в??ередині компанії зручними і про??тими.

??ле чим довше працює компані??, тим ??кладніше вони ??тають. Штат ??півробітників розширюєть????, з'??вл??єть???? дедалі більше завдань. Щоб задовольнити потреби бізне??у та отримати докладну і до??товірну інформацію про ??тан ??прав і функціонуванн?? відділів, потрібно періодично проводити ??пеціальний аудит.
? Дана по??луга актуальна дл?? компаній великого, ??ереднього і малого бізне??у. ??удит потрібно в багатьох випадках:
  1. Якщо ви плануєте вз??ти кредит на розвиток бізне??у;
  2. Плануєте подати в ??уд на контрагента;
  3. Вам необхідно надати дані про витрати в рамках договору;
  4. Ви хочете підвищити довіру до компанії;
  5. Дл?? ва?? важливо підтвердити до??товірні??ть звітно??ті;
  6. Ви бажаєте переконати контрагентів у фінан??овому благополуччі організації.
? ??аша компані?? допоможе вам в найкоротші терміни прове??ти ретельну перевірку в обла??ті бухгалтер??ького обліку. До??відчені ??півробітники не тільки ??формують повноцінний звіт про ??тан ??прав, але ви??вл??ть ??ильні і ??лабкі ??торони, дадуть рекомендації по оптимізації бухгалтер??ького обліку.
? Спеціальний аудит ??вл??є ??обою перевірку фінан??ової ді??льно??ті підприєм??тва. Велику увагу ми приділ??ємо внутрішніх процедур, норм і правил, у тому чи??лі аналізуємо проце?? ??кладанн?? податкової звітно??ті. В результаті ви отримаєте офіційний ви??новок про точно??ті фінан??ової інформації, що мі??тить???? у звітно??ті за певний період, завд??ки чому зможете реалізувати ??то??ть перед вами бізне??-завданн??.
? Звертайте????: helpme@notarus.pp.ua


x server